ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

15/08/2009

Γνωστικό  αντικείμενο

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής

O Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότατες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στη κεφαλή και στο τράχηλο. Θεωρητικά και πρακτικά  χειρουργικές επεμβάσεις  την  Στοματική  και  Γναθοπροσωπική.

Advertisements

ΚΡΑΝΙΟ ΔΕΝΔΡΟΥ

15/08/2009

Testalbero

Hello world! Welcome in my page.

15/08/2009

Giorgos  Nap.  Loukas

My  medical  adress   is:

Athens,  84 Academias   str,

Τ.Κ. 106 78,  Hellas – Greece

Telephone  +30 210 3822 800

Tele mobile 6974 960 000   or 6932 259 325

ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΘΕΟΙ

15/08/2009
Σοφοί δε Προσιόντων Αναγνωρισμένα
Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων,
σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται.

Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Aπολλώνιον, VΙΙΙ, 7

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή

αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τούς έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)